Expositie Vrede en Vrijheid, Theater Koningshof – nov. dec. 2018

Met vertegenwoordigers van het koor en Theater Koningshof hebben we in maanden november en december 2018 een groepsexpositie organiseert over het thema van het concert, t.w. Vrede en Vrijheid. Dit thema is gekozen omdat het 50 jaar geleden is dat Martin Luther King in Memphis werd vermoord.